آغاز ثبت‌نام تابستاني دوره‌هاي هنري جهاد دانشگاهي خوزستان

آغاز ثبت‌نام تابستاني دوره‌هاي هنري جهاد دانشگاهي خوزستان

ثبت‌نام دوره‌هاي هنري و صنايع دستي جهاد دانشگاهي خوزستان ويژه ترم تابستان آغاز شد.

آغاز ثبت‌نام تابستاني دوره‌هاي هنري جهاد دانشگاهي خوزستان

(image)

ثبت‌نام دوره‌هاي هنري و صنايع دستي جهاد دانشگاهي خوزستان ويژه ترم تابستان آغاز شد.
آغاز ثبت‌نام تابستاني دوره‌هاي هنري جهاد دانشگاهي خوزستان

یوزرنیم و پسورد نود 32

خبر جدید