آسیب‌های چهارشنبه سوری ۹۳ نسبت به سال ۹۲ کاهش پیدا کرده بود

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، با اشاره به این که، در سال گذشته آسیب‌ها نسبت به سال ۹۲ کاهش پیدا کرده بود افزود : بیشترین آسیب‌ها از ناحیه چشم و صورت گزارش شده بود.