آرای با عنوان «مصباح» متعلق به علامه مصباح یزدی است/ در مرحله شمارش آراء اصلاح شود

مسئولان دفتر علامه مصباح اعلام کردند: با توجه به اینکه علامه مصباح یزدی به عنوان “مصباح” مشهور بوده و کاندیدای دیگر به این اسم در جامعه شهره نیست، قطعا آرای با عنوان “مصباح” متعلق به علامه مصباح یزدی بوده است و لازم است وزارت کشور در این زمینه و در اصلاح بنر و شمارش آرا، اقدام لازم را در دستور کار قرار دهد.