آخرین وضعیت شجریان از زبان وزیر بهداشت

آخرین وضعیت شجریان از زبان وزیر بهداشت

وزیر بهداشت دولت یازدهم در تماس تلفنی که با محمدرضا شجریان داشت، از آخرین وضعیت وی مطلع شد.

آخرین وضعیت شجریان از زبان وزیر بهداشت

(image)

وزیر بهداشت دولت یازدهم در تماس تلفنی که با محمدرضا شجریان داشت، از آخرین وضعیت وی مطلع شد.
آخرین وضعیت شجریان از زبان وزیر بهداشت

cars

خبرگذاری خوزستان