آخرین دست‌نوشته شهید مدافع حرم

آخرین دست‌نوشته شهید مدافع حرم

شهید سید رضا طاهر از شهدای مدافع حرم استان مازندران است که در عملیات خان طومان به شهادت رسید و در آخرین دست‌نوشته خود به بیان خاطراتی از شهید شالیکار می پردازد.

آخرین دست‌نوشته شهید مدافع حرم

(image)

شهید سید رضا طاهر از شهدای مدافع حرم استان مازندران است که در عملیات خان طومان به شهادت رسید و در آخرین دست‌نوشته خود به بیان خاطراتی از شهید شالیکار می پردازد.
آخرین دست‌نوشته شهید مدافع حرم

پرس نیوز