آتش شدیدی که به جان پتروشیمی تندگویان افتاد +جزئیات خسارات و تلفات

آتش شدیدی که به جان پتروشیمی تندگویان افتاد +جزئیات خسارات و تلفات

یکی از واحدهای فرآیندی پتروشیمی تندگویان به عنوان بزرگترین تولیدکننده انواع گریدهای بطری و پت شب گذشته دچار آتش سوزی گسترده‌ای شد.

آتش شدیدی که به جان پتروشیمی تندگویان افتاد +جزئیات خسارات و تلفات

(image)

یکی از واحدهای فرآیندی پتروشیمی تندگویان به عنوان بزرگترین تولیدکننده انواع گریدهای بطری و پت شب گذشته دچار آتش سوزی گسترده‌ای شد.
آتش شدیدی که به جان پتروشیمی تندگویان افتاد +جزئیات خسارات و تلفات

دانلود سرا