آب سنگینی که مفت فروختیم!/ ۷۰ تن آب سنگین ایران در عمان چه می‌کند؟

آب سنگینی که مفت فروختیم!/ ۷۰ تن آب سنگین ایران در عمان چه می‌کند؟

با وجود اینکه خواسته طرف آمریکایی خلاف روح و نص و متن برجام بود، مسئولین وزارت خارجه آن را پذیرفتند و توافق شد که ۷۰ تن از ۲۰۰ تن آب سنگین موجود به عمان منتقل شود.

آب سنگینی که مفت فروختیم!/ ۷۰ تن آب سنگین ایران در عمان چه می‌کند؟

(image)

با وجود اینکه خواسته طرف آمریکایی خلاف روح و نص و متن برجام بود، مسئولین وزارت خارجه آن را پذیرفتند و توافق شد که ۷۰ تن از ۲۰۰ تن آب سنگین موجود به عمان منتقل شود.
آب سنگینی که مفت فروختیم!/ ۷۰ تن آب سنگین ایران در عمان چه می‌کند؟

خرید بک لینک

موزیک سرا