آب دریاچه ارومیه ۴۸ سانتی متر بالا آمد

آب دریاچه ارومیه ۴۸ سانتی متر بالا آمد

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه مصمم هستیم دریاچه ارومیه را به وضعیت قبل از بحران برگردانیم، گفت: با وجود کاهش میزان بارندگی امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، آب این دریاچه ۴۸ سانتی متر بالا آمده است.

آب دریاچه ارومیه ۴۸ سانتی متر بالا آمد

(image)

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه مصمم هستیم دریاچه ارومیه را به وضعیت قبل از بحران برگردانیم، گفت: با وجود کاهش میزان بارندگی امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، آب این دریاچه ۴۸ سانتی متر بالا آمده است.
آب دریاچه ارومیه ۴۸ سانتی متر بالا آمد

موزیک سرا