آبی‌پوشان فیلم بازیهای گسترش را دیدند/ تمرینات اختصاصی مجیدی و انصاری

آبی‌پوشان فیلم بازیهای گسترش را دیدند/ تمرینات اختصاصی مجیدی و انصاری

تمرین تیم فوتبال استقلال از ساعت ۱۲ در کمپ حجازی آغاز شد.

آبی‌پوشان فیلم بازیهای گسترش را دیدند/ تمرینات اختصاصی مجیدی و انصاری

(image)

تمرین تیم فوتبال استقلال از ساعت ۱۲ در کمپ حجازی آغاز شد.
آبی‌پوشان فیلم بازیهای گسترش را دیدند/ تمرینات اختصاصی مجیدی و انصاری