بایگانی برچسب: s

“رستگار سرخه‌ای” مدیرعامل معزول بانک ملت بازداشت شد

“رستگار سرخه‌ای” مدیرعامل معزول بانک ملت بازداشت شد

“علی رستگار” مدیرعامل معزول بانک ملت توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.

“رستگار سرخه‌ای” مدیرعامل معزول بانک ملت بازداشت شد

(image)

“علی رستگار” مدیرعامل معزول بانک ملت توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
“رستگار سرخه‌ای” مدیرعامل معزول بانک ملت بازداشت شد

افق