بایگانی برچسب: s

خانواده مسی در رابطه با پرونده “اوراق پاناما” بیانیه منتشر کرد

خانواده مسی در رابطه با پرونده “اوراق پاناما” بیانیه منتشر کرد

 خانواده لیونل مسی با انتشار بیانیه ای، اتهام مربوط به پرونده موسوم به “اوراق پاناما” را غیر واقعی و ‏بی اساس توصیف کرد.‏

خانواده مسی در رابطه با پرونده “اوراق پاناما” بیانیه منتشر کرد

(image)

 خانواده لیونل مسی با انتشار بیانیه ای، اتهام مربوط به پرونده موسوم به “اوراق پاناما” را غیر واقعی و ‏بی اساس توصیف کرد.‏
خانواده مسی در رابطه با پرونده “اوراق پاناما” بیانیه منتشر کرد

خرید بک لینک