بایگانی برچسب: s

“سردار سلیمانی” از سازمان بدر و حشد الشعبی پشتیبانی نظامی می‌کند

“سردار سلیمانی” از سازمان بدر و حشد الشعبی پشتیبانی نظامی می‌کند

نماینده سابق مجلس ملی عراق گفت: سردار سلیمانی از سازمان بدر و حشد الشعبی پشتیبانی نظامی می‌کند.

“سردار سلیمانی” از سازمان بدر و حشد الشعبی پشتیبانی نظامی می‌کند

(image)

نماینده سابق مجلس ملی عراق گفت: سردار سلیمانی از سازمان بدر و حشد الشعبی پشتیبانی نظامی می‌کند.
“سردار سلیمانی” از سازمان بدر و حشد الشعبی پشتیبانی نظامی می‌کند

بک لینک