بایگانی برچسب: s

آیت‌الله گلپایگانی به زودی از بیمارستان ترخیص خواهد شد

آیت‌الله گلپایگانی به زودی از بیمارستان ترخیص خواهد شد

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور گفت: وضعیت جسمانی آیت‌الله گلپایگانی رو به بهبودی است و بزودی در مرحله ترخیص قرار می‌گیرد.

آیت‌الله گلپایگانی به زودی از بیمارستان ترخیص خواهد شد

(image)

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور گفت: وضعیت جسمانی آیت‌الله گلپایگانی رو به بهبودی است و بزودی در مرحله ترخیص قرار می‌گیرد.
آیت‌الله گلپایگانی به زودی از بیمارستان ترخیص خواهد شد

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 4

بازی