بایگانی برچسب: s

چرا نباید اظهارات مهدوی کیا را جدی گرفت؟

چرا نباید اظهارات مهدوی کیا را جدی گرفت؟
مهدی مهدوی کیا به بهانه حمایت از دو فوتبالیست خطاکار که در مقابل یک تیم اسرائیلی به میدان رفته اند، نوشته است: به امید روزی که سیاست دست از سر ورزش بردارد و عمل جای شعار را بگیرد.

چرا نباید اظهارات مهدوی کیا را جدی گرفت؟

مهدی مهدوی کیا به بهانه حمایت از دو فوتبالیست خطاکار که در مقابل یک تیم اسرائیلی به میدان رفته اند، نوشته است: به امید روزی که سیاست دست از سر ورزش بردارد و عمل جای شعار را بگیرد.
چرا نباید اظهارات مهدوی کیا را جدی گرفت؟