بایگانی برچسب: s

ادامه کنترل جمعیت با تغییر نام!

ادامه کنترل جمعیت با تغییر نام!
کافی، دانش پور- سال 86 وقتی زنگ خطر برای کاهش نرخ باروری، رشد جمعیت و درنتیجه آن احتمال بروز پدیده سالمندی در کشور به صدا در آمد، هشداری بود که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی را به عنوان شورایی متشکل از مسئولان و نخبگان بر آن داشت تا برای آینده جمعیتی کشور راه چاره ای بیابند. سرانجام در دوم خرداد سال 91 سیاست های جمعیتی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و دو سال بعد نیز رهبرانقلاب سیاست های کلی جمعیت که با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده بود را به تمامی دستگاه ها و نهادهای مسئول در کشور …

ادامه کنترل جمعیت با تغییر نام!

کافی، دانش پور- سال 86 وقتی زنگ خطر برای کاهش نرخ باروری، رشد جمعیت و درنتیجه آن احتمال بروز پدیده سالمندی در کشور به صدا در آمد، هشداری بود که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی را به عنوان شورایی متشکل از مسئولان و نخبگان بر آن داشت تا برای آینده جمعیتی کشور راه چاره ای بیابند. سرانجام در دوم خرداد سال 91 سیاست های جمعیتی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و دو سال بعد نیز رهبرانقلاب سیاست های کلی جمعیت که با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده بود را به تمامی دستگاه ها و نهادهای مسئول در کشور …
ادامه کنترل جمعیت با تغییر نام!

میهن دانلود

انفجار کنترل شده در ورزشگاه اولدترافورد

انفجار کنترل شده در ورزشگاه اولدترافورد

سی ان ان: پلیس منچستر بسته مشکوک را با انفجار کنترل شده از میان برد.

انفجار کنترل شده در ورزشگاه اولدترافورد

(image)

سی ان ان: پلیس منچستر بسته مشکوک را با انفجار کنترل شده از میان برد.
انفجار کنترل شده در ورزشگاه اولدترافورد

فروش بک لینک

استخدام

مسئولان فرهنگی چه برنامه‌ای برای کنترل کنسرت‌های قارچی در بیرجند دارند؟  

مسئولان فرهنگی چه برنامه‌ای برای کنترل کنسرت‌های قارچی در بیرجند دارند؟  

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه بیرجند در بیانیه‌ای تاکید کرد: مسئولین مربوطه سازمان ارشاد اسلامی چه تدبیری برای کنترل کنسرت‌هایی که در این ایام به صورت قارچ گونه در بیرجند رشد می‌کند و هر چند روز برگزار می‌شود دارند؟

مسئولان فرهنگی چه برنامه‌ای برای کنترل کنسرت‌های قارچی در بیرجند دارند؟  

(image)

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه بیرجند در بیانیه‌ای تاکید کرد: مسئولین مربوطه سازمان ارشاد اسلامی چه تدبیری برای کنترل کنسرت‌هایی که در این ایام به صورت قارچ گونه در بیرجند رشد می‌کند و هر چند روز برگزار می‌شود دارند؟
مسئولان فرهنگی چه برنامه‌ای برای کنترل کنسرت‌های قارچی در بیرجند دارند؟  

فروش بک لینک

دانلود سریال و آهنگ