بایگانی برچسب: s

«پژوهشگاه امور اقتصادی» دوباره به وزارت اقتصاد ملحق شد

«پژوهشگاه امور اقتصادی» دوباره به وزارت اقتصاد ملحق شد

رئیس جمهور، مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر الحاق دوباره «پژوهشگاه امور اقتصادی» به وزارت اقتصاد را ابلاغ کرد.

«پژوهشگاه امور اقتصادی» دوباره به وزارت اقتصاد ملحق شد

(image)

رئیس جمهور، مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر الحاق دوباره «پژوهشگاه امور اقتصادی» به وزارت اقتصاد را ابلاغ کرد.
«پژوهشگاه امور اقتصادی» دوباره به وزارت اقتصاد ملحق شد

بک لینک قوی

تلگرام