بایگانی برچسب: s

«پای وبا» به تهران باز می‌شود؟

«پای وبا» به تهران باز می‌شود؟

در حالی تأیید و تکذیب مسئولان در خصوص آبیاری برخی مزارع جنوب تهران با فاضلاب خام انسانی ادامه دارد که با ورود به فصل گرم سال، احتمال بروز بیماری‌های خطرناکی چون “وبا” در صورت استفاده مستقیم یا غیرمستقیم آب آلوده افزایش یافته است.

«پای وبا» به تهران باز می‌شود؟

(image)

در حالی تأیید و تکذیب مسئولان در خصوص آبیاری برخی مزارع جنوب تهران با فاضلاب خام انسانی ادامه دارد که با ورود به فصل گرم سال، احتمال بروز بیماری‌های خطرناکی چون “وبا” در صورت استفاده مستقیم یا غیرمستقیم آب آلوده افزایش یافته است.
«پای وبا» به تهران باز می‌شود؟

آهنگ جدید