بایگانی برچسب: s

المان «پاک بان» به قشر زحمتکش اما کمتر مورد توجه رفتگران می‌پردازد

خالق اثر «پاک بان» گفت: رفتگران قشری بسیار زحمتکش هستند که متاسفانه کمتر دیده می شوند به همین دلیل بر آن شدم تا المانی در این خصوص بسازم.