بایگانی برچسب: s

 هماهنگی تهران، مسکو و دمشق علیه تروریسم اهمیت فراوان دارد

 هماهنگی تهران، مسکو و دمشق علیه تروریسم اهمیت فراوان دارد

ریاض حداد سفیر سوریه در روسیه گفت: هماهنگی اقدامات ایران، سوریه و روسیه در مبارزه با تروریسم اهمیت فراوان دارد و وزیران دفاع سه کشور با این هدف با یکدیگر دیدار کردند

 هماهنگی تهران، مسکو و دمشق علیه تروریسم اهمیت فراوان دارد

(image)

ریاض حداد سفیر سوریه در روسیه گفت: هماهنگی اقدامات ایران، سوریه و روسیه در مبارزه با تروریسم اهمیت فراوان دارد و وزیران دفاع سه کشور با این هدف با یکدیگر دیدار کردند
 هماهنگی تهران، مسکو و دمشق علیه تروریسم اهمیت فراوان دارد

عکس