بایگانی برچسب: s

 نمی‌توان از وزیری که به بیماری لیبرالیسم مبتلاست، انتظاری داشت!

 نمی‌توان از وزیری که به بیماری لیبرالیسم مبتلاست، انتظاری داشت!

جانشین مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد پرند گفت: از وزیری که به بیماری لیبرالیسم مبتلا است، انتظار ی نمی‌شود داشت.

 نمی‌توان از وزیری که به بیماری لیبرالیسم مبتلاست، انتظاری داشت!

(image)

جانشین مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد پرند گفت: از وزیری که به بیماری لیبرالیسم مبتلا است، انتظار ی نمی‌شود داشت.
 نمی‌توان از وزیری که به بیماری لیبرالیسم مبتلاست، انتظاری داشت!

بک لینک رنک 1

دانلود موزیک