بایگانی برچسب: s

 مستند اخير بي بي سي مضحک و رياكارانه است!

 مستند اخير بي بي سي مضحک و رياكارانه است!

مستند بی بی سی فارسی “سوء استفاده سیاسی” از بحران و جنگ داخلی سوریه و وضعیت پناهجویان افغانستانی به سود سیاست های کلی منطقه ای بریتانیاست.

 مستند اخير بي بي سي مضحک و رياكارانه است!

(image)

مستند بی بی سی فارسی “سوء استفاده سیاسی” از بحران و جنگ داخلی سوریه و وضعیت پناهجویان افغانستانی به سود سیاست های کلی منطقه ای بریتانیاست.
 مستند اخير بي بي سي مضحک و رياكارانه است!

پسورد نود 32

سپهر نیوز