بایگانی برچسب: s

آلبانی ۰-۲  فرانسه/ سه امتیاز ارزشمند برای شاگردان دشان

آلبانی ۰-۲  فرانسه/ سه امتیاز ارزشمند برای شاگردان دشان

مردان دشان برابر آلبانی به پیروزی با ارزش دو بر صفر دست پیدا کردند تا خیالشان برای صعود و درخشش در مراحل حذفی راحت باشد.

آلبانی ۰-۲  فرانسه/ سه امتیاز ارزشمند برای شاگردان دشان

(image)

مردان دشان برابر آلبانی به پیروزی با ارزش دو بر صفر دست پیدا کردند تا خیالشان برای صعود و درخشش در مراحل حذفی راحت باشد.
آلبانی ۰-۲  فرانسه/ سه امتیاز ارزشمند برای شاگردان دشان

دانلود سرا