بایگانی برچسب: s

اصولگرایی ـ اصلاح طلبی؛ آیا باید با این دو واژه خداحافظی کرد؟

اصولگرایی ـ اصلاح طلبی؛ آیا باید با این دو واژه خداحافظی کرد؟

این به هم ریختگی دو جریان که از سال ها قبل آغاز شده بود در جریان انتخابات اخیر مجلس به عبارتی برملا شد؛ آن هنگام که اصلاح طلبان برای صدر فهرست خود می خواستند از ناطق نوری و لاریجانی کسب اعتبار کنند.

اصولگرایی ـ اصلاح طلبی؛ آیا باید با این دو واژه خداحافظی کرد؟

(image)

این به هم ریختگی دو جریان که از سال ها قبل آغاز شده بود در جریان انتخابات اخیر مجلس به عبارتی برملا شد؛ آن هنگام که اصلاح طلبان برای صدر فهرست خود می خواستند از ناطق نوری و لاریجانی کسب اعتبار کنند.
اصولگرایی ـ اصلاح طلبی؛ آیا باید با این دو واژه خداحافظی کرد؟

بک لینک رنک 3

روزنامه قانون