بایگانی برچسب: s

وام ازدواج ۱۰ میلیون تومان شد

وام ازدواج ۱۰ میلیون تومان شد

با تصویب وکلای ملت، سقف وام ازدواج جوانان برای هر یک از زوجین از ۳ به ۱۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۴ ساله افزایش یافت.

وام ازدواج ۱۰ میلیون تومان شد

(image)

با تصویب وکلای ملت، سقف وام ازدواج جوانان برای هر یک از زوجین از ۳ به ۱۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۴ ساله افزایش یافت.
وام ازدواج ۱۰ میلیون تومان شد

فروش بک لینک

خبرگزاری اصفحان

سبد کالا برای ۱۰ میلیون نفر شارژ شد

سبد کالا برای ۱۰ میلیون نفر شارژ شد

معاون امور رفاهی وزیر رفاه گفت: در اسفند ماه اعتبار سبد کالا برای ۱۰ میلیون نفر مشمول طرح و با قابلیت خرید دو قلم مهم کالای اساسی شارژ شد.

سبد کالا برای ۱۰ میلیون نفر شارژ شد

(image)

معاون امور رفاهی وزیر رفاه گفت: در اسفند ماه اعتبار سبد کالا برای ۱۰ میلیون نفر مشمول طرح و با قابلیت خرید دو قلم مهم کالای اساسی شارژ شد.
سبد کالا برای ۱۰ میلیون نفر شارژ شد

اس ام اس

ورزش و زندگی