بایگانی برچسب: s

سایت «سمان» از دسترس خارج می‌شود

سایت «سمان» از دسترس خارج می‌شود

با توجه به تکمیل «سامانه جامع رسانه‌های کشور» خبرنگاران تا پایان ماه فرصت دارند تا به سامانه قبلی (سمان) مراجعه کرده و نسبت به ذخیره اسناد و مدارک مورد نیاز خود اقدام کنند چرا که این سامانه تا پایان ماه از دسترس خارج می‌شود.

سایت «سمان» از دسترس خارج می‌شود

(image)

با توجه به تکمیل «سامانه جامع رسانه‌های کشور» خبرنگاران تا پایان ماه فرصت دارند تا به سامانه قبلی (سمان) مراجعه کرده و نسبت به ذخیره اسناد و مدارک مورد نیاز خود اقدام کنند چرا که این سامانه تا پایان ماه از دسترس خارج می‌شود.
سایت «سمان» از دسترس خارج می‌شود

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 4

گوشی موبایل