بایگانی برچسب: s

 رئیس جدید ستادکل نیروهای مسلح را بهتر بشناسید+سوابق

 رئیس جدید ستادکل نیروهای مسلح را بهتر بشناسید+سوابق

سرلشکر محمد حسین باقری از فرماندهان با سابقه نیروهای مسلح و برادر شهید حسن (افشردی) باقری است.

 رئیس جدید ستادکل نیروهای مسلح را بهتر بشناسید+سوابق

(image)

سرلشکر محمد حسین باقری از فرماندهان با سابقه نیروهای مسلح و برادر شهید حسن (افشردی) باقری است.
 رئیس جدید ستادکل نیروهای مسلح را بهتر بشناسید+سوابق

کتابخانه فرهنگ