بایگانی برچسب: s

«ترزا می» رئیس حزب محافظه‌کار انگلیس شد

«ترزا می» رئیس حزب محافظه‌کار انگلیس شد

ترزا می به صورت رسمی به عنوان رهبر جدید حزب محافظه‌کار بریتانیا انتخاب شد.

«ترزا می» رئیس حزب محافظه‌کار انگلیس شد

(image)

ترزا می به صورت رسمی به عنوان رهبر جدید حزب محافظه‌کار بریتانیا انتخاب شد.
«ترزا می» رئیس حزب محافظه‌کار انگلیس شد

شهرداری