بایگانی برچسب: s

ریو 2016 – هماوردی نخبگان ورزش دنیا با شعار – دنیای جدید –

ریو 2016 – هماوردی نخبگان ورزش دنیا با شعار – دنیای جدید –
بیش از 11 هزار ورزشکار و اعضای تیم های در مجتمع بزرگی به نام «دهکده المپیک» در شهر ریودوژانیرو در حال استقرار هستند. 384 ورزشکار و 404 مقام فنی روز چهارشنبه – دیروز- وارد دهکده بازی های شدند و هر لحظه بر شمار مهمان المپیک افزوده می شود.
اعضای 206 کشوری که در دهکده بازی های المپیک 2016 ریو حضور دارند و در مجتمعی با 31 ساختمان و سه هزار و 604 آپارتمان اسکان می یابند.
این دهکده در نزدیکی پارک المپیک در همسایگی «بارا دا تیجوکا» قرار دارد. مساحت این دهکده دو هزار متر مربع است که یک سالن ژیمناستیک در مرکز آ …

ریو 2016 – هماوردی نخبگان ورزش دنیا با شعار – دنیای جدید –

بیش از 11 هزار ورزشکار و اعضای تیم های در مجتمع بزرگی به نام «دهکده المپیک» در شهر ریودوژانیرو در حال استقرار هستند. 384 ورزشکار و 404 مقام فنی روز چهارشنبه – دیروز- وارد دهکده بازی های شدند و هر لحظه بر شمار مهمان المپیک افزوده می شود.
اعضای 206 کشوری که در دهکده بازی های المپیک 2016 ریو حضور دارند و در مجتمعی با 31 ساختمان و سه هزار و 604 آپارتمان اسکان می یابند.
این دهکده در نزدیکی پارک المپیک در همسایگی «بارا دا تیجوکا» قرار دارد. مساحت این دهکده دو هزار متر مربع است که یک سالن ژیمناستیک در مرکز آ …
ریو 2016 – هماوردی نخبگان ورزش دنیا با شعار – دنیای جدید –

پرس نیوز