بایگانی برچسب: s

 خیلی‌ها ۱.۵ میلیارد در یک هفته می‌گیرند اما بازیکنان در یک‌سال!/ سیاسی ها برای معروف شدن به سمت فوتبال می‌آیند

 خیلی‌ها ۱.۵ میلیارد در یک هفته می‌گیرند اما بازیکنان در یک‌سال!/ سیاسی ها برای معروف شدن به سمت فوتبال می‌آیند

سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال گفت: فوتبال حرف اول را می‌زند و آدم‌ها به این رشته می‌آیند شما نگاه کنید یک سیاستمدار هیچ‌گاه مثل یک فوتبالیست نه موقعیت در جامعه و نه موقعیت در خانواده‌ها و طرفداران فوتبالی را پیدا می‌کند.

 خیلی‌ها ۱.۵ میلیارد در یک هفته می‌گیرند اما بازیکنان در یک‌سال!/ سیاسی ها برای معروف شدن به سمت فوتبال می‌آیند

(image)

سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال گفت: فوتبال حرف اول را می‌زند و آدم‌ها به این رشته می‌آیند شما نگاه کنید یک سیاستمدار هیچ‌گاه مثل یک فوتبالیست نه موقعیت در جامعه و نه موقعیت در خانواده‌ها و طرفداران فوتبالی را پیدا می‌کند.
 خیلی‌ها ۱.۵ میلیارد در یک هفته می‌گیرند اما بازیکنان در یک‌سال!/ سیاسی ها برای معروف شدن به سمت فوتبال می‌آیند

ورزش و زندگی