بایگانی برچسب: s

آقای خرازی فیش حقوقی روحانی و معاونینش را با دولت قبل مقایسه کنید

آقای خرازی فیش حقوقی روحانی و معاونینش را با دولت قبل مقایسه کنید

آقای خرازی می‌گوید؛ همین مسائل مالی و حقوق‌های کلان در دولت قبل هم وجود داشت. کافی است فیش حقوقی رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، وزرا و استانداران دولت یازدهم را با دولت دهم مقایسه کرد و دید آیا این مسائل در دولت قبل هم وجود داشت؟

آقای خرازی فیش حقوقی روحانی و معاونینش را با دولت قبل مقایسه کنید

(image)

آقای خرازی می‌گوید؛ همین مسائل مالی و حقوق‌های کلان در دولت قبل هم وجود داشت. کافی است فیش حقوقی رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، وزرا و استانداران دولت یازدهم را با دولت دهم مقایسه کرد و دید آیا این مسائل در دولت قبل هم وجود داشت؟
آقای خرازی فیش حقوقی روحانی و معاونینش را با دولت قبل مقایسه کنید

کرمان نیوز