بایگانی برچسب: s

حضور افراد مسئله‌دار در استان صدمه به اعتماد مردم در انتخابات است

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه بیرجند تاکید کرد: حضور افراد مسئله‌دار در استان صدمه به اعتماد مردم در انتخابات گذشته است و حفظ آن دقت و تدبیر بیشتر مسئولین را می طلبد.