بایگانی برچسب: s

فصل حساب کشی از پاستورنشینان/ وعده ای که روحانی داد، رفسنجانی توجیهش کرد!

فصل حساب کشی از پاستورنشینان/ وعده ای که روحانی داد، رفسنجانی توجیهش کرد!

در حالیکه حسن روحانی در تبلیغات ریاست جمهوری و شروع کار خود وعده های سیاسی و اقتصادی فراوانی داده بود، اما این وعده های عملی نشده به ۴ سالگی رسیده اند.

فصل حساب کشی از پاستورنشینان/ وعده ای که روحانی داد، رفسنجانی توجیهش کرد!

(image)

در حالیکه حسن روحانی در تبلیغات ریاست جمهوری و شروع کار خود وعده های سیاسی و اقتصادی فراوانی داده بود، اما این وعده های عملی نشده به ۴ سالگی رسیده اند.
فصل حساب کشی از پاستورنشینان/ وعده ای که روحانی داد، رفسنجانی توجیهش کرد!

دانلود سرا