بایگانی برچسب: s

نامه  جمعی از دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاه صنعت نفت به قائم مقام  وزیر نفت 

نامه  جمعی از دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاه صنعت نفت به قائم مقام  وزیر نفت 

جمعی از دانشجویان صنعتی نفت در اعتراض به روند استخدامی خود مقابل وزارت نفت تجمع کرده وخواستار رسیدگی به وضعیت خودشدند.

نامه  جمعی از دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاه صنعت نفت به قائم مقام  وزیر نفت 

(image)

جمعی از دانشجویان صنعتی نفت در اعتراض به روند استخدامی خود مقابل وزارت نفت تجمع کرده وخواستار رسیدگی به وضعیت خودشدند.
نامه  جمعی از دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاه صنعت نفت به قائم مقام  وزیر نفت 

بک لینک قوی

عکس