بایگانی برچسب: s

اردوی اندیشه ۹۴ با عنوان اردوی «جرقه ذهنی» برگزار می‌شود

 اردوی اندیشه ۹۴ به همت  بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار می‌‌شود.