بایگانی برچسب: s

تبیین برنامه‌های «جبهه یکتا» برای انتخابات ریاست‌جمهوری

تبیین برنامه‌های «جبهه یکتا» برای انتخابات ریاست‌جمهوری

عضو جبهه یکتا گفت: عده‌ای با فضاسازی می‌گویند که پذیرش دو دوره ریاست‌جمهوری اجتناب‌ناپذیر است و دوره آینده هم باید بر همین پاشنه بچرخد.

تبیین برنامه‌های «جبهه یکتا» برای انتخابات ریاست‌جمهوری

(image)

عضو جبهه یکتا گفت: عده‌ای با فضاسازی می‌گویند که پذیرش دو دوره ریاست‌جمهوری اجتناب‌ناپذیر است و دوره آینده هم باید بر همین پاشنه بچرخد.
تبیین برنامه‌های «جبهه یکتا» برای انتخابات ریاست‌جمهوری

اخبار دنیای دیجیتال