بایگانی برچسب: s

سامانه نظرسنجی درباره «جایزه‌های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان» راه‌اندازی شد

سامانه نظرسنجی درباره «جایزه‌های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان» راه‌اندازی شد

پرویز کرمی از راه‌اندازی سامانه نظرسنجی درباره «جایزه‌های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان» به منظور دریافت نظر دانشجویان برتر دانشگاه‌های کشور درباره «رویکرد»، «چگونگی اجرا» و «عملکرد» این جایزه‌ها در سایت بنیاد ملی نخبگان خبر داد.

سامانه نظرسنجی درباره «جایزه‌های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان» راه‌اندازی شد

(image)

پرویز کرمی از راه‌اندازی سامانه نظرسنجی درباره «جایزه‌های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان» به منظور دریافت نظر دانشجویان برتر دانشگاه‌های کشور درباره «رویکرد»، «چگونگی اجرا» و «عملکرد» این جایزه‌ها در سایت بنیاد ملی نخبگان خبر داد.
سامانه نظرسنجی درباره «جایزه‌های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان» راه‌اندازی شد

فروش بک لینک