بایگانی برچسب: s

از «توهین» بجای «حل مشکل» تا اهدای لوح «بی‌خیالی» به نماینده شیراز

از «توهین» بجای «حل مشکل» تا اهدای لوح «بی‌خیالی» به نماینده شیراز

تحصن دانشجویان، حضور فتنه گران و لغو سخنرانی انقلابیون در دانشگاه، قول‌های عملی نشده استاندار فارس به دانشجویان و اهدای لوح «بی‌خیالی» به نماینده شیراز، از اهم اخبار  شش ماهه گذشته دانشگاه‌ها در استان فارس بود.

از «توهین» بجای «حل مشکل» تا اهدای لوح «بی‌خیالی» به نماینده شیراز

(image)

تحصن دانشجویان، حضور فتنه گران و لغو سخنرانی انقلابیون در دانشگاه، قول‌های عملی نشده استاندار فارس به دانشجویان و اهدای لوح «بی‌خیالی» به نماینده شیراز، از اهم اخبار  شش ماهه گذشته دانشگاه‌ها در استان فارس بود.
از «توهین» بجای «حل مشکل» تا اهدای لوح «بی‌خیالی» به نماینده شیراز

موسیقی روز

اخبار کارگران