بایگانی برچسب: s

 توبیخ نشریه دانشجویی «قلم» در دانشگاه فردوسی

 توبیخ نشریه دانشجویی «قلم» در دانشگاه فردوسی

نشریه دانشجویی قلم ـ از سلسله نشریات مستقل دانشگاه فردوسی مشهد ـ در پی انتشار یادداشتی پیرامون رفتار سیاسی هاشمی رفسنجانی، به علت آنچه که از سوی مسئولان ذیربط این دانشگاه توهین، افترا و نشر اکاذیب عنوان شد، تذکر شفاهی دریافت کرد.

 توبیخ نشریه دانشجویی «قلم» در دانشگاه فردوسی

(image)

نشریه دانشجویی قلم ـ از سلسله نشریات مستقل دانشگاه فردوسی مشهد ـ در پی انتشار یادداشتی پیرامون رفتار سیاسی هاشمی رفسنجانی، به علت آنچه که از سوی مسئولان ذیربط این دانشگاه توهین، افترا و نشر اکاذیب عنوان شد، تذکر شفاهی دریافت کرد.
 توبیخ نشریه دانشجویی «قلم» در دانشگاه فردوسی

بک لینک رنک 1

سپهر نیوز