بایگانی برچسب: s

مهلت ارسال آثار به جشنواره «تقلید تلاوت» تمدید شد

مهلت ارسال آثار به جشنواره «تقلید تلاوت» تمدید شد

مهلت ارسال آثار به جشنواره سراسری «تقلید تلاوت» تا پایان تیر‌ماه ۱۳۹۵ تمدید شد.

مهلت ارسال آثار به جشنواره «تقلید تلاوت» تمدید شد

(image)

مهلت ارسال آثار به جشنواره سراسری «تقلید تلاوت» تا پایان تیر‌ماه ۱۳۹۵ تمدید شد.
مهلت ارسال آثار به جشنواره «تقلید تلاوت» تمدید شد

شهر خبر