بایگانی برچسب: s

فناوری جدید «تصادف به علت استفاده از گوشی» را کشف می‌کند

فناوری جدید «تصادف به علت استفاده از گوشی» را کشف می‌کند

رانندگانی که به علت پیامک زدن در حین رانندگی تصادف می‌کنند از این به بعد باید نگران جریمه های سنگین پلیس باشند، زیرا کشف این مساله با استفاده از فناوری های جدید ممکن شده است.

فناوری جدید «تصادف به علت استفاده از گوشی» را کشف می‌کند

(image)

رانندگانی که به علت پیامک زدن در حین رانندگی تصادف می‌کنند از این به بعد باید نگران جریمه های سنگین پلیس باشند، زیرا کشف این مساله با استفاده از فناوری های جدید ممکن شده است.
فناوری جدید «تصادف به علت استفاده از گوشی» را کشف می‌کند

فروش بک لینک

سپهر نیوز