بایگانی برچسب: s

شهر تاریخی «تدمر» به طور کامل آزاد شد 

شهر تاریخی «تدمر» به طور کامل آزاد شد 

ارتش سوریه شهر تاریخی تدمر را به طور کامل از چنگال تروریست‌ها آزاد کرد. 

شهر تاریخی «تدمر» به طور کامل آزاد شد 

(image)

ارتش سوریه شهر تاریخی تدمر را به طور کامل از چنگال تروریست‌ها آزاد کرد. 
شهر تاریخی «تدمر» به طور کامل آزاد شد 

روزنامه ایران

خرید غذا

قلعه باستانی «تدمر» به طور کامل آزاد شد

قلعه باستانی «تدمر» به طور کامل آزاد شد

ارتش سوریه با کمک نیروهای مقاومت قلعه تاریخی و باستانی «تدمر» (پالمیرا) را از دست تروریست‎های داعش آزاد کرد.

قلعه باستانی «تدمر» به طور کامل آزاد شد

(image)

ارتش سوریه با کمک نیروهای مقاومت قلعه تاریخی و باستانی «تدمر» (پالمیرا) را از دست تروریست‎های داعش آزاد کرد.
قلعه باستانی «تدمر» به طور کامل آزاد شد

خرم خبر

قدیر نیوز