بایگانی برچسب: s

دو ساعت با «بیگانه» گذر زمان را فراموش کردیم

دو ساعت با «بیگانه» گذر زمان را فراموش کردیم

ما برای دیدن نمایش دو ساعت در سالن بودیم اما این گذر زمان را احساس نکردیم و با وجود این‌که به‌تازگی دوباره رمان را خوانده بودم، این نمایش برای من تازگی داشت.

دو ساعت با «بیگانه» گذر زمان را فراموش کردیم

(image)

ما برای دیدن نمایش دو ساعت در سالن بودیم اما این گذر زمان را احساس نکردیم و با وجود این‌که به‌تازگی دوباره رمان را خوانده بودم، این نمایش برای من تازگی داشت.
دو ساعت با «بیگانه» گذر زمان را فراموش کردیم

عکس های جدید