بایگانی برچسب: s

«بینالی ایلدیریم» جانشین داوود اوغلو شد

«بینالی ایلدیریم» جانشین داوود اوغلو شد

«بینالی ایلدیریم» امروز یکشنبه بعنوان نخست وزیر جدید ترکیه معرفی شد. ایلدیریم در لغت به معنای آذرخش است، اما وی در مقام نخست وزیری باید فردی مطیع باشد تا به سرنوشت «داوداوغلو» دچار نشود.

«بینالی ایلدیریم» جانشین داوود اوغلو شد

(image)

«بینالی ایلدیریم» امروز یکشنبه بعنوان نخست وزیر جدید ترکیه معرفی شد. ایلدیریم در لغت به معنای آذرخش است، اما وی در مقام نخست وزیری باید فردی مطیع باشد تا به سرنوشت «داوداوغلو» دچار نشود.
«بینالی ایلدیریم» جانشین داوود اوغلو شد

میهن دانلود