بایگانی برچسب: s

نامحسوس بودن طرح امنيت اجتماعي بنا به درخواست‌ مردم است

نامحسوس بودن طرح امنيت اجتماعي بنا به درخواست‌ مردم است

فرمانده انتظامي تهران بزرگ با بيان اينكه نامحسوس بودن طرح امنيت اجتماعي بنا به درخواست هاي مردم است، گفت: «چند موضوع از جمله مزاحمت نواميس از دغدغه هاي مردم است و از پليس انتظار دارند در اين حوزه ورود و رفع دغدغه كند.

نامحسوس بودن طرح امنيت اجتماعي بنا به درخواست‌ مردم است

(image)

فرمانده انتظامي تهران بزرگ با بيان اينكه نامحسوس بودن طرح امنيت اجتماعي بنا به درخواست هاي مردم است، گفت: «چند موضوع از جمله مزاحمت نواميس از دغدغه هاي مردم است و از پليس انتظار دارند در اين حوزه ورود و رفع دغدغه كند.
نامحسوس بودن طرح امنيت اجتماعي بنا به درخواست‌ مردم است

آپدیت آنلاین نود 32

بازی