بایگانی برچسب: s

راهپیمایی در «بصره» عراق در حمایت از اجرای اصلاحات گسترده

راهپیمایی در «بصره» عراق در حمایت از اجرای اصلاحات گسترده

شماری از شهروندان عراقی در استان بصره با شرکت در تظاهرات، خواستار اصلاحات گسترده شدند.

راهپیمایی در «بصره» عراق در حمایت از اجرای اصلاحات گسترده

(image)

شماری از شهروندان عراقی در استان بصره با شرکت در تظاهرات، خواستار اصلاحات گسترده شدند.
راهپیمایی در «بصره» عراق در حمایت از اجرای اصلاحات گسترده

خرید بک لینک

بازی