بایگانی برچسب: s

 بریتانیا هرچه سریعتر اتحادیه اروپا را ترک کند

 بریتانیا هرچه سریعتر اتحادیه اروپا را ترک کند

 کمسیر جامعه و اقتصاد دیجیتال اتحادیه اروپا امروز خواستار اجرایی شدن هرچه سریع تر تصمیم بریتانیا در زمینه خروج از این اتحادیه شد.

 بریتانیا هرچه سریعتر اتحادیه اروپا را ترک کند

(image)

 کمسیر جامعه و اقتصاد دیجیتال اتحادیه اروپا امروز خواستار اجرایی شدن هرچه سریع تر تصمیم بریتانیا در زمینه خروج از این اتحادیه شد.
 بریتانیا هرچه سریعتر اتحادیه اروپا را ترک کند

دانلود فیلم با لینک مستقیم