بایگانی برچسب: s

 برگزاری دوره امر به معروف و نهی از منکر مسئولان فرهنگی بسیج دانشجویی

 برگزاری دوره امر به معروف و نهی از منکر مسئولان فرهنگی بسیج دانشجویی

جنبش حیا با همکاری معاونت فرهنگی بسیج دانشجویی کشور اقدام به آموزش مسئولان فرهنگی استان ها در راستای گفتمان‌سازی امر به معروف و نهی از منکر با نگرشی نو کرده است.

 برگزاری دوره امر به معروف و نهی از منکر مسئولان فرهنگی بسیج دانشجویی

(image)

جنبش حیا با همکاری معاونت فرهنگی بسیج دانشجویی کشور اقدام به آموزش مسئولان فرهنگی استان ها در راستای گفتمان‌سازی امر به معروف و نهی از منکر با نگرشی نو کرده است.
 برگزاری دوره امر به معروف و نهی از منکر مسئولان فرهنگی بسیج دانشجویی

اس ام اس جدید