بایگانی برچسب: s

بازارچه « بوی عیدی» در دانشگاه ایلام برپا شد

بازارچه خیریه با عنوان «بوی عیدی» برای کمک به کودکان نیازمند در دانشگاه ایلام برپا شد.