بایگانی برچسب: s

 برجام مشکلات تامین مواد غذایی مردم را برطرف کرد

 برجام مشکلات تامین مواد غذایی مردم را برطرف کرد

 وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد:‌تحریم‌های اعمال شده باعث شد تا در فرآیند تامین مواد غذایی مردم با مشکلات فراوانی روبه‌رو گردیده و برجام تنگنا‌های پیش رو را برطرف کرد.

 برجام مشکلات تامین مواد غذایی مردم را برطرف کرد

(image)

 وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد:‌تحریم‌های اعمال شده باعث شد تا در فرآیند تامین مواد غذایی مردم با مشکلات فراوانی روبه‌رو گردیده و برجام تنگنا‌های پیش رو را برطرف کرد.
 برجام مشکلات تامین مواد غذایی مردم را برطرف کرد

بک لینک رنک 6

عکس