بایگانی برچسب: s

تولید برنامه «بدون تحریف» موجب روشن‌تر شدن اندیشه مستحکم حضرت امام(ره) شد

تولید برنامه «بدون تحریف» موجب روشن‌تر شدن اندیشه مستحکم حضرت امام(ره) شد

 انجمن اسلامی دانشجویان چند دانشگاه کشور در نامه‌ای به رئیس سازمان صداو سیما اعلام کرد: تولید برنامه «بدون تحریف»، با محوریت مقابله با تحریف امام(ره) موجب روشنتر شدن اندیشه مستحکم و نظام‌مند حضرت روح الله و نوید دهندهی آغاز فصلی‌نو در آگاهی بخشی به جامعه است.

تولید برنامه «بدون تحریف» موجب روشن‌تر شدن اندیشه مستحکم حضرت امام(ره) شد

(image)

 انجمن اسلامی دانشجویان چند دانشگاه کشور در نامه‌ای به رئیس سازمان صداو سیما اعلام کرد: تولید برنامه «بدون تحریف»، با محوریت مقابله با تحریف امام(ره) موجب روشنتر شدن اندیشه مستحکم و نظام‌مند حضرت روح الله و نوید دهندهی آغاز فصلی‌نو در آگاهی بخشی به جامعه است.
تولید برنامه «بدون تحریف» موجب روشن‌تر شدن اندیشه مستحکم حضرت امام(ره) شد

bluray movie download